söndag 5 april 2009

Kulturen som valfråga 2010?

Jag har sedan i höstas varit övertygad om att kulturpolitiken skulle komma att ta plats i valrörelsen 2010, en förnimmelse som bara blivit starkare av den debatt som följt på kulturutredningen och debatten kring vissa verk skapade av studenter på Konstfack. Om så sker så är det förstås ganska ovanligt eftersom kulturfrågor sällan ens nämns i en valdebatt. Valet 2010 kan däremot betecknas som allt annat än ett vanligt val.

Att Socialdemokraterna redan nu försöker att kapa åt sig ett försprång genom att proklamera kulturen som en av sina valfrågor är intressant. Partiet har redan flirtat med kulturproducenter genom att bland annat bjuda in till "Samling för kulturen" i riksdagshuset i november förra året. Man bör alltså inte bli förvånad av Monas och "Paggans" debattartikel i SvD i går. Frågan är bara vad den underliggande strategin är?

En av anledningarna till att man vill lyfta fram kulturfrågorna är att spela på vad man skulle kunna kalla för "mänsklighetsfaktorn", d.v.s att politiska partier inte kan vara öppet fientliga mot kulturproducenter utan att förefalla kalla, teknokratiska och omänskliga. Som Göran Eriksson skriver i SvD tidigare i höst: "Kulturfrågor syns aldrig på de rangordningar där väljare berättar vad som avgör deras val av parti. Men partiernas relation till den kulturella sfären är intressant, eftersom den påverkar väljarnas bild av partierna."

Det är också troligt är att man anar att partier som t.ex. Sverigedemokraterna kommer att fortsätta att lyfta fram kulturfrågan i segregerande syfte, d.v.s genom att hålla fram stödet för en "Svensk" kultur, en "folkets" kultur, kort och gott en mer isolationistisk kulturpolitik och att man vill profilera sig som ett brett och intellektuellt parti som kan locka alla de som finner Sverigedemokraternas politik som inskränkt och ultrakonservativ.

Själv är jag övertygad om att Sverigedemokraterna kommer att göra just detta. I den populistiska debatt som då kan följa och i värsta fall domniera valrörelsen gör också alliansens partier bäst i att skaffa sig en hållning i kulturpolitiska frågor som inte bara innebär ett knappt hörbart mumlande om att företagen måste bli bättre på att sponsra kultur.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

intressant?

1 kommentar: